FÖR MEDLEMMAR

Här finns allt du som medlem behöver veta om släktföreningen som t.ex. stadgar, medlemsavgifter, släktmöten och vem som sitter i styrelsen. Du hittar också information om vårt släktträd som finns i MyHeritage  samt om släktens två brudkronor som kan hyras till bröllop.

Läs mer >

SLÄKTENS HISTORIA

Bröderna Anders Johan och Carl Fredrik Nordenberg adlades 1751 med namnet Nordenskiöld. Endast Carl Fredrik förde ätten vidare och från honom härstammar de idag levande medlemmarna av ätterna Norden-skiöld, Nordenskjöld, Nordensköld samt von Nordenskjöld.

Läs mer >

 

SLÄKTENS ARKIV

Här har vi samlat en mängd material om släkten Nordenskiöld som t.ex. gamla brev, protokoll och släkt-krönikor. Här finns också julbreven från 2006 samlade samt många olika kompendier och Pdf filer som handlar om släkten, dess historia och deras gårdar.

Läs mer >

AKTUELLT

Släktmötet 2015
Ordinarie släktmöte hölls lördagen den 24 oktober 2015, kl. 16.00 på Riddarhuset.
Programmet innehöll ett spännande föredrag på temat ”Erland Nordenskiöld, vetenskapsmannen” av Adriana Muñoz, intendent för samlingarna vid Världskulturmuseet i Göteborg.  Fred Goldberg berättade också om den resa till Svalbard/Spetsbergen i Adolf Erik Nordenskiölds fotspår som släktföreningen planerar till 14-20 augusti 2017.
Läs parentationen här


Ta del av föreläsningarna här
Ladda ner Fred Goldbergs PP presentation om släktresan på Svalbard/Spetsbergen.  Adolf Erik Nordenskiöld på Svalbard
Ladda ner Adriana Munos PP presentation om Erland Nordenskiöld. Erland Nordenskiöld, vetenskapsmannen.

Nästa ordinarie släktmöte
Nästa ordinarie släktmöte 2018 arrangeras den 20oktober 2018. Det blir samtidigt släktföreningens 90-årsjubileum. Styrelsen tar gärna emot förslag till program och önskningar om aktiviteter under och i samband med släktmötet till styrelsen@nordenskiold.se

Nordenskiöldsloppet återuppstår efter 133 år
Efter 133 år, den 2 april 2017, återuppstår den historiska tävlingen i Sveriges samiska centrum Jokkmokk – världens äldsta, tuffaste och längsta skidtävling på original sträckan från 1884.

Historien bakom tävlingen är polarforskaren Adolf Erik Nordenskiölds andra Grönlandsexpedition 1883 då två av deltagarna, samer från Jokkmokksfjällen, rekognoserade iskontinentens inre okända områden. De skidade 460 kilometer på 57 timmar. Vid hemkomsten trodde ingen på Nordenskiölds uppgifter då bedriften ansågs omöjlig. För att bevisa att det var sant utlyste Nordenskiöld 1884 ett skidlopp, Jokkmokk–Kvikkjokk tur och retur, en sträcka på 22 mil som han menadegick att klara inom ett dygn. Samen Pavva-Lasse gick i mål efter 21 timmar och 22 minuter, trots att skidorna då vägde ungefär tre gånger mer än dagens tävlingsskidor. Därmed var Adolf Erik Nordenskiölds vetenskapliga heder återupprättad.  Det blev idrottshistoriens hårdaste och mest krävande tävling. Resultatet redovisades i internationell press- men sedan dess har ingen gjort om bedriften. Förrän nu!
Läs mer om Nordenskiöldsloppet 1884
Läs mer om Nordenskiöldsloppet 2017

Världens största utställningen av polarfrimärken
Den största utställningen hittills av polarfrimärken arrangeras den 3-5 december 2015 i Monaco under beskydd av prins Albert II. Ett 30-tal polarsamlingar från hela världen ställs ut.  Polar experten och Nordenskiöld kännaren Fred Goldberg kommer att ställa ut och vara där hela tiden och guidar gärna de Nordenskiöldare som vill besöka utställningen.  
Han ställer ut 2 av sina samlingar. 

1. Otto Nordenskjölds Antarktiska Expedition 1901-1904med 7 ramar
2. Arctic Expeditions and the Quest for the North Pole med 8 ramar
Här är en länk till utställningen Monacophil

Nordiska frimärksutställningen Nordia 2015
Nordia 2015 öppnar sina portar 30 okt-1 november på Scandic Infra City Hotell i Upplands-Väsby. Där kommer jag att ställa ut min samling Svalbard Postal History 1858-1945 med 6 ramar. Fred kommer vara där på lördagen den 31 oktober och göra en personlig presentation kl 10. Alla är välkomna och gratis inträde. Ta gärna med barnbarnen som de får bekanta sig med en spännande och lärorik hobby.
Här är en länk till programmet på Nordia 2015

Nordenskjöldska gården
Den s.k. Nordenskjöldska gården - bestående av ett bostadshus, ett litet lusthus, uthus och trädgård i Karlskrona är till salu. Det är fem fastigheter i kulturkvarteret Bonde i Karlskrona, där bland annat Nordenskjöldska gården från 1794 ingår som säljs av . Anledningen är att man behöver få in pengar för att kunna rusta upp kyrkorna i kommunen.  Det Nordenskjöldska huset är en hörnfastighet mot Amiralitetsparkens nordvästra del som fram till i början av 1970-talet hyste Blekinge Museum. Huvudbyggnaden av tegel och putsat i lejongult uppfördes 1794 och gårdshuset troligen på 1790-talet.   1971 blev Nordenskjöldska gården byggnadsminne.

I huset finns två porträtt av Axel Gustav Nordenskjöld (amiralens yngste son) och hans hustru Julia Maria f. Falkman som Christina Nordenskjöld Liljegren donerade 2011. Makarna Nordenskjöld ligger också begravda i Karlskrona.
Läs här ett utdrag ur Thure Gustaf Nordenskjölds memoarer (1873-1946)-  viceamiralen Otto Henrik Nordenskjöld var hans farfars far - där han beskriver sina besök hos sina farföräldrar i Karlskrona, "Mina farföräldrars Karlskronahem".

Pionjärskridskoåkaren
Adolf Erik Nordenskiöld räknas till de första pionjärerna inom skridskoåkningen.  Tidskriften Skrinnari - en tvåspråkig tidskrift för långfärdsskrinnare i Finland - har i samband med sitt 20-års jubileum gett ut ett festnummer med en artikel om Adolf Erik Nordenskiöld och hans legendariska skridskofärd från Finland till Sverige. Artikeln försöker klarlägga de dramatiska händelserna i januari 1859 i samband med flyktfärden. med underlag från de gamla kartor, källskrifter och grafiska kopior – med anknytning till Adolf Eriks färd – som Martti Blåfield har letat fram ur sina arkivgömmor.
Ladda ner hela artikeln här

Antarktissamling
Stefan Heijtz som tillsammans med Fred Goldberg arrangerade utställningen om Otto Nordenskiölds Antarktisutställning på Postmuseet för ett par år sedan, har en fantastisk samling brev och kort sända till och från fartyget. Stefan har nu lagt ut sin samling på Novastamps hemsida där den kan laddas ner av den som är intresserad.  Delar av den här samlingen har tidigare ingått i den artikel om Otto Nordenskiölds expedition som ingick i Postmuseums årsskrift för 2001 (Fred Goldberg 101-120).
Hämta hela Antarktissamlingen som pdf

Kan fartyget Vega bärgas?
Fartyget Vega som A.E. Nordenskiöld åren 1878-1880 seglade i Nordostpassagen, ligger såsom vrak utanför Grönlands västkust på cirka fyrahundra meters djup. Bengt Grisell, forskare vid avdelningen för skeppsteknik på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm och Anders Franzén, Regalskeppet Wasas räddare vill driva bärgningen som ett projekt på KTH, med ekonomiskt stöd från andra finansiärer. En kommitté – Baltic Sea Foundation – har grundats för att ge arbetet en formell bas. Läs mer i tidningen Populärhistoria 2001.
Tills vidare ligger projektet på is.

Carl Nordenskiöld, vice ordförande i Släktföreningen ger här sina kommentarer till projektet:
"ag var en tid inblandat i projektet och hade kontakter både med Grisell och Vetenskapsakademin. Projektet var Grisells, då han hade tillgång till en specialutrustad båt med sonarutrustning för att finna vrak på stora djup. Problemen var emellertid stora, då det inte fanns en finansiering av hela projektet. Det fanns möjlighet och kanske också resurser till en första undersökning utanför Grönlands västkust, men inte för att lyfta upp båten och absolut inte för att därefter ta hand om den. Bedömningen var att det skulle krävas en ny anpassad byggnad där båten kunde förvaras och betydande kostnader för konservering av båten. Under arbetets gång dök det också upp ytterligare problem som har att göra med USA:s troliga dumpning av atomavfall i området (och ett möjligt störtat flygplan från Tule-basen med atomvapenlast) som minskade Canadas och USA:S intresse av genomsökning av området. I området kalvar också stora isberg som man räknar med kan ha förstört alla lämningar av Vega på grundare vatten. Sjönk hon till ett djup på över 600 meter så klarar hon sig nog från att skadas av isbergen men är i stället mycket svår att bärga. Förhoppningsvis ligger hon på det större djupet och att vi i någon framtid har både resurser och teknik för att ta hand om båten. Nu finns den inte.Grisell säger sig ha förvärvat rätten till Vega från det Irländska rederi som ägde båten vid förlisningstidpunkten. Men ingen har ännu kollat om det är helt riktigt och om säljarna verkligen var de riktiga ägarna".

”Skinnarmo och Nordostpassagen – i Adolf Erik Nordenskiölds spår”  
Boken om den senast genomförda resan genom Nordostpassagen är skriven av Ola Skinnarmo och Johan Tell. Med upptäckarglädje och miljöengagemang som fokus gav sig Ola Skinnarmo i juni 2009 iväg på sin hittills längsta expedition – i Adolf Erik Nordenskiölds spår genom Nordostpassagen. Ingen svensk hade lyckats genomföra denna seglats sedan ”Vega” 1879 tog sig igenom världens mest svårtillgängliga vatten. I boken får vi följa Ola Skinnarmos dramatiska seglats, samtidigt som han berättar Nordenskiölds spännande historia. Vi får möta fåglar och delfiner liksom stora däggdjur som valrossar och isbjörnar, vars livsmiljö idag är hotad. Boken är fylld med storslagna fotografier, både nytagna och historiska, samt kartor, historiska teckningar och spännande tidsdokument. Boken kan beställas genom http://www.adlibris.se och kostar ca. 225 kronor.