FÖR MEDLEMMAR

Här hittar du som medlem allt om släktföreningen som t.ex. stadgar, medlemsavgifter, släktmöten och styrelsen. Här finns också information om vårt släktträd i MyHeritage, släktens brudkronor samt aktuella släktresor. 

Läs mer >

 

AKTUELLT

SLÄKTENS HISTORIA

Bröderna Anders Johan och Carl Fredrik Nordenberg adlades 1751 med namnet Nordenskiöld. Från Carl Fredrik härstammar de idag levande ättlingarna till släkterna Nordenskiöld, Nordenskjöld, von Nordenskjöld och Nordensköld.

Läs mer >

SLÄKTENS ARKIV

I släktarkivet finns material om släkten Nordenskiöld, som t.ex. gamla brev, kompendier, memoarer och släktkrönikor. Här finns också alla julbrev från år 2004 med spännande innehåll att hämta och läsa.

Läs mer >

NOTISER

Polarfrimärken
Världens största utställning av polarfrimärken arrangerades 3-5 december 2015 i Monaco under beskydd av prins Albert II.  Ett 30-tal polarsamlingar från hela världen ställde ut. Nordenskiöld-experten Fred Goldberg deltog med två sina samlingar;
1. Otto Nordenskjölds Antarktiska Expedition 1901-1904 med 7 ramar.
2. Arctic Expeditions and the Quest for the North Pole med 8 ramar.

Pionjärskridskoåkaren
Adolf Erik Nordenskiöld räknas till de första pionjärerna inom skridskoåkningen.  Tidskriften Skrinnari - en tvåspråkig tidskrift för långfärdsskrinnare i Finland - har i samband med sitt 20-års jubileum gett ut ett festnummer med en artikel om Adolf Erik Nordenskiöld och hans legendariska skridskofärd från Finland till Sverige. Artikeln försöker klarlägga de dramatiska händelserna i januari 1859 i samband med flyktfärden. med underlag från de gamla kartor, källskrifter och grafiska kopior – med anknytning till Adolf Eriks färd – som Martti Blåfield har letat fram ur sina arkivgömmor.
Ladda ner hela artikeln här

Kan fartyget Vega bärgas?
Fartyget Vega som A.E. Nordenskiöld åren 1878-1880 seglade i Nordostpassagen, ligger såsom vrak utanför Grönlands västkust på cirka fyrahundra meters djup. Bengt Grisell, forskare vid avdelningen för skeppsteknik på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm och Anders Franzén, Regalskeppet Wasas räddare vill driva bärgningen som ett projekt på KTH, med ekonomiskt stöd från andra finansiärer. En kommitté – Baltic Sea Foundation – har grundats för att ge arbetet en formell bas. Läs mer i tidningen Populärhistoria 2001.
Tills vidare ligger projektet på is.

Carl Nordenskiöld, vice ordförande i Släktföreningen ger här sina kommentarer till projektet:
"Jag var en tid inblandat i projektet och hade kontakter både med Grisell och Vetenskapsakademin. Projektet var Grisells, då han hade tillgång till en specialutrustad båt med sonarutrustning för att finna vrak på stora djup. Problemen var emellertid stora, då det inte fanns en finansiering av hela projektet. Det fanns möjlighet och kanske också resurser till en första undersökning utanför Grönlands västkust, men inte för att lyfta upp båten och absolut inte för att därefter ta hand om den. Bedömningen var att det skulle krävas en ny anpassad byggnad där båten kunde förvaras och betydande kostnader för konservering av båten. Under arbetets gång dök det också upp ytterligare problem som har att göra med USA:s troliga dumpning av atomavfall i området (och ett möjligt störtat flygplan från Tule-basen med atomvapenlast) som minskade Canadas och USA:S intresse av genomsökning av området. I området kalvar också stora isberg som man räknar med kan ha förstört alla lämningar av Vega på grundare vatten. Sjönk hon till ett djup på över 600 meter så klarar hon sig nog från att skadas av isbergen men är i stället mycket svår att bärga. Förhoppningsvis ligger hon på det större djupet och att vi i någon framtid har både resurser och teknik för att ta hand om båten. Nu finns den inte. Grisell säger sig ha förvärvat rätten till Vega från det Irländska rederi som ägde båten vid förlisningstidpunkten. Men ingen har ännu kollat om det är helt riktigt och om säljarna verkligen var de riktiga ägarna".

”Skinnarmo och Nordostpassagen – i Adolf Erik Nordenskiölds spår”  
Boken om den senast genomförda resan genom Nordostpassagen är skriven av Ola Skinnarmo och Johan Tell. Med upptäckarglädje och miljöengagemang som fokus gav sig Ola Skinnarmo i juni 2009 iväg på sin hittills längsta expedition – i Adolf Erik Nordenskiölds spår genom Nordostpassagen. Ingen svensk hade lyckats genomföra denna seglats sedan ”Vega” 1879 tog sig igenom världens mest svårtillgängliga vatten. I boken får vi följa Ola Skinnarmos dramatiska seglats, samtidigt som han berättar Nordenskiölds spännande historia. Vi får möta fåglar och delfiner liksom stora däggdjur som valrossar och isbjörnar, vars livsmiljö idag är hotad. Boken är fylld med storslagna fotografier, både nytagna och historiska, samt kartor, historiska teckningar och spännande tidsdokument. Boken kan beställas genom http://www.adlibris.se och kostar ca. 225 kronor.