Släktföreningen firar 90 år

Släktmöte 2018
Nästa ordinarie släktmöte - som också är Släktföreningens 90 årsjubileum - arrangeras den 27 oktober 2018 kl. 16.00 på Riddarhuset

Det blir förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar också ett föredrag om Nordenskiöldsloppet av Lennart Larsson som är loppets tävlingsledare och som nu har körts tre år i rad i modern tid. Sedan äter vi en sittande tre rätters jubileumsmiddag och kan titta på bilder från den senaste släktresan till Svalbard. Detta är ett sällsynt tillfälle att umgås och lära känna sina släktingar lite bättre och kanske lära något nytt om vår släkthistoria. Se mer information i inbjudan!

Jubileumsprogram
Dagen efter den 28/10 arrangeras ett särskilt jubileumsprogram på Etnografiska museet om Adolf Erik Nordenskiöld och hans son Gustaf och deras expeditioner och med en gemensam lunch efteråt för den som så önskar. Se mer information i inbjudan!

Anmälan
Anmälan om deltagande görs på bifogad anmälningsblankett innan den 5 oktober.

Proposition
Här hittar ni också styrelsens proposition gällande framtida medlemsavgifter - en fråga som släktmötet 2015 gav till styrelsen att utreda och komma med förslag till.

Här är aktuella dokument för släktmötet:

Inbjudan till släktmöte

Anmälan till släktmöte

Styrelsens proposition gällande framtida medlemsavgifter

Släktmötesprotokoll från 2015