Frugård stängt tillsvidare

Av finska Museiverkets hemsida framgår att Frugård, den Nordenskiöldska släktgården i Mäntsälä socken i Finland är stängd för restaurering. I verkligheten är orsaken dock brist på pengar för att driva verksamheten.

Lea Värtinen från finska Museiverket meddelar att Musei-verket har beslutat om stora besparingar på regeringens anmodan, vilket innebär att 29 st. av personalen sägs upp och två museer stängs på obestämd framtid, nämligen Urajärvi i Asikkala och Frugård i Mäntsääla.

Senaatti fastighetsbolag som ansvarat för Frugård har ett bra program för renovering de närmaste åren. De har tidigare beslutat att stänga Frugård under en 2-årsperiod för att genomföra dessa renoveringar och de är nu påbörjade. 

Frågan är dock om och när Frugård kommer att öppna igen. Allt är för närvarande en öppen fråga, då det i dagsläget inte finns något bestämt om Frugårds framtid.

Överdirektör Elina Anttila på Museiverket är ansvarig för Frugård.

Här är en länk till finska Museiverket och Frugård

Läs mer om Museiverkets beslut om besparingarna.