Frugård öppnar igen

En mycket rolig nyhet från Frugård och Mäntsälä. Mäntsälä kommun och finska Museiverket har överenskommit att staten arranderar eller hyr Frugård till Mäntsälä kommun och man har lovat att Frugård ska öppnas igen redan år. Martti Blåfield kommer att vara behjälplig vid planeringen av utställningar, verksamhet, m.m.  Frugårds långsiktiga framtid är dock fortfarande osäker ,då intäkterna från verksamheten hittills inte har täckt utgifterna.

Bakgrunden är att det finska Museiverkets 2015 bestämde att stänga Frugård - den Nordenskiöldska släktgården i Mäntsälä socken i Finland - för restaurering men samtidigt hade man brist på pengar för att driva verksamheten. Lea Värtinen från finska Museiverket meddelade att Museiverket beslutat om stora besparingar på regeringens anmodan, vilket innebär att 29 st. av personalen sades upp och två museer stängdes på obestämd framtid, nämligen Urajärvi i Asikkala och Frugård i Mäntsääla. Senaatti fastighetsbolag som ansvarat för Frugård hade ett bra program för renovering de närmaste åren. De har tidigare beslutat att stänga Frugård under en 2-årsperiod för att genomföra dessa renoveringar och de är nu påbörjades 2015. Den överenskommelse som nu gjorts mellan Mäntsälä kommun och finska Museiverket gör alltså att Frugård kan öppna igen.
Här är en länk till finska Museiverket och Frugård. Läs mer om Museiverkets beslut om besparingarna.

Här är en länk till finska Museiverket och Frugård

Läs mer om Museiverkets beslut om besparingarna.