Otto hyllades i Malmö

Det argentinska skolfartyget "ARA Libertad" angjorde Malmös hamn i somras. Under besöket blev Otto Nordenskjölds minne hedrat, med bl.a. den argentinska ambassadören och Ottos ättlingar Eva och Birgitta Nordenskjöld.

Fartyget tillhör den Argentinska flottan och är en mycket stilig tremastad fregatt med ungefär 300 besättning, varav 20% är kvinnor. Det stora skeppet har besökt ungefär 500 hamnar i mer än 60 olika länder, och nu är det hennes första gång i Sverige.  Argentinas ambassadör välkomnade skeppet och under under vistelsen i Malmö hölls det olika ceremonier mellan svenska och argentinska armén men det var också öppet för allmänheten. 

Otto Nordenskjöld är en mycket känd "polarhjälte" i Argentina. Under Ottos vistelse på Snow Hill Island krossades fartyget den 12 februari 1903 och sjönk 25 mil från Pauletön. Manskapet vandrade 16 dagar över isen och kom till Pauletön där man byggde provisoriska stenhus med sina slädar som tak. Eftersom Argentina hade försett expeditionen med proviant och förnödenheter mot att en argentinsk officer, Lieutenant José M. Sobral fick följa med, skickade man, då inget hördes av expeditionen, ut skeppet Uruguay, under befäl av Julian Irizar för att leta efter den. Samtliga expeditionsmedlemmar återfanns trötta men välbehållna.
Läs mer om Otto Nordenskjölds forskning i Eldslandet i en artikel av Torgny Nordin

I samband med besöket blev Släktföreningen mot ovanstående bakgrund kontaktad av den Argentinske ambassadören Nélida María Contreras de Ecker som vill göra något för att fira Otto Nordenskjöld. Eva Nordenskjöld med syster Birgitta Nordenskjöld blev särskilt inbjudna till lunch tillsammans med bl.a. Argentinas ambassadörer i Sverige och Danmark, landshövdingen, Malmös "borgmästare", representanter för svenska flottan och armén och flera andra förutom befälhavaren/kaptenen och Argentinas försvarsattaché i Tyskland.

"Det var andra gången Nordenskjöldare var ombord på flottans segelfartyg. Första gången var när vår farfar Ottos Antarktis expedition räddades för 115 år sedan av fartyget Uruguay. Birgitta hade med sig utskrifter av några av de klassiska bilderna från expeditionen och berättade lite om vår farfar och om Sobral, som var den ende argentinske medlemmen. Eftersom vi båda var med på Antarktisresan till 100-årsminnet av Ottos expedition och i samband med den i Buenos Aires träffade några av hans släktingar och besökte Uruguay, som nu är ett museum, så hade vi mycket att tala om. Det var både lättsamt och lite högtidligt och vi konstaterade att det kanske var tack vare argentinska flottan som vi överhuvud taget kunde komma den här dagen"
Eva Nordenskjöld