Fårbo säteri är sålt

Fårbosäteri utanför Oskarshamn - som köptes av viceamiralen och friherren Otto Henrik Nordenskjöld (1787-1897) har varit till salu en tid och såldes i början av juni 2018. Nuvarande ägare är Carina Nordenskjöld - änka efter friherre Fredrik Nordenskjöld som avled 2015..

Fårbo säteri ligger i Misterhults socken, Kalmar län, i Småland. Redan på 1500-talet fanns här en större gård som omskrivs i jordeboken som Fåleboda och från 1665 som Fårebo.  Säteriet kom i släkten Nordenskiölds ägo, när det 1791 köptes av viceamiral Otto Henrik Nordenskjöld – sjöhjälten från slaget vid Hogland och det s.k. ”Viborgska gatloppet”. 

Fårbo Säteri har sedan det köptes av Otto Henrik gått i arv i familjen Nordenskjöld. Senaste ägare var  friherre Fredrik Nordenskjöld som avled. Carina Nordenskjöld, hans änka beslutade att sälja säteriet.