Fårbo säteri är sålt

Fårbosäteri utanför Oskarshamn - som köptes av viceamiralen och friherren Otto Henrik Nordenskjöld (1787-1897) har varit till salu en tid och såldes i början av juni 2018 av Carina Nordenskjöld - änka efter friherre Fredrik Nordenskjöld som avled 2015.

Fårbo säteri ligger i Misterhults socken, Kalmar län, i Småland. Redan på 1500-talet fanns här en större gård som omskrivs i jordeboken som Fåleboda och från 1665 som Fårebo.  Säteriet kom i släkten Nordenskiölds ägo, när det 1791 köptes av viceamiral Otto Henrik Nordenskjöld – sjöhjälten från slaget vid Hogland och det s.k. ”Viborgska gatloppet”. 

Fårbo Säteri har sedan det köptes av Otto Henrik gått i arv i familjen Nordenskjöld fram till 2018. Senaste ägare var  friherre Fredrik Nordenskjöld som avled 2015. Carina Nordenskjöld, hans änka beslutade att sälja säteriet, vilket gjordes våren 2018.

Från det omfattande arkivet på Fårbo om de Nordenskjöldare som har levat där och om säteriet och dess historia har släktföreningens klipparkiv och det av Jan Åke Hol berg överlämnade sk. Durlingska brevsamlingen placerats i släktföreningens arkivutrymme på Riddarhuset. Övrigt arkiv kommer att överföras till Landsarkivet i Vadstena och därigenom bli tillgängligt för bl.a. forskning.