Här hittar du en mängd länkar till olika hemsidor som har mer information om ätterna Nordenskiöld, svensk adel, gods och gårdar i Sverige, släktforskning och mycket mer.

• Ätten Nordenskiöld
Adliga ätten Nordenskiöld nr 1912 B samt friherrliga ätterna Nordensköld nr 394 och Nordenskiöld nr 405
Adelsvapen.com

• Ätten Nordenskjöld
Kommendörsätten Nordenskjöld, nr 1912 A samt friherrliga ätten Nordenskjöld 357
Adelsvapen.com

• Riksarkivet
På riksarkivet kan man hitta information om ätterna Nordenskiöld, Nordenskjöld och Nordensköld.
Släkten Nordenskiöld

Nordenskiöld-samfundet
Nordenskiöld-samfundet grundades den 9 maj 1939. Vid grundandet skisserades ett synnerligen ambitiöst forskningsprogram med huvudlinjer som gällde frågor som hade en viss anknytning till Adolf Erik Nordenskiölds insatser som vetenskapsman samt till Finlands svenskbygder. 
http://www.helsinki.fi/jarj/nskiold/historia.htm

Polarforskningssekretariatet
Polarforskningssekretariatet är en statlig myndighet med uppgift att främja svensk polarforskning och organisera forskningsexpeditioner till Arktis och Antarktis.
http://www.polar.se

Frugård – Nordenskiölds släktgård
Gården Frugård, på finska Alikartano, grundades redan i början av 1600-talet. År 1709 kom den i ätten Nordenskiölds ägo. Gården är känd som barndomshem bl.a. för den världsberömde upptäcktsresanden Adolf Erik Nordenskiöld, som seglade först genom nordostpassagen.
http://www.nba.fi/sv/frugard

• Släktträd för ätterna Nordenskiöld
MyHeritage.com är en webbplats där ätterna Nordenskiöld, Nordenskjöld och von Nordenskjöld har lagt in ett släktträd. Här kan ni hitta uppgifter om alla inom ätterna Nordenskiöld och hur de är släkt med varandra - från år 1597 till idag.
http://www.myheritage.com

Riddarhuset
Riddarhuset är ett av norra Europas vackraste barockpalats och  hemvist för den svenska introducerade adeln.. Förr i tiden spelade adeln en stor politisk, ekonomisk och kulturell roll i Sverige. I dag är Riddarhuset i stället en viktig kunskapskälla i berättelsen om Sverige, en kunskapskälla som alla kan ta del av.
http://www.riddarhuset.se

Adelsvapen-Wiki
Adelsvapen-Wiki är den genealogiska delen av Adelsvapen.com. Här finns påbörjade artiklar av de allra flesta svenska adelssläkterna men också släkter som har kopplingar till adelssläkter och har heraldiska vapen.
http://www.svenskadel.nu/start.htm

Adelssläkter bosatta i Sverige, en förteckning
Förteckningen innehåller adelssläkter bosatta i Sverige oavsett i vilket land släkten har adlats. Förutsättningen är att det finns bärare av släktnamnet i Sverige.
http://www.svenskadel.nu

•  Adels- och ordensväsenden
http://hem.passagen.se/jonar242

•  Adelns Ättetavlor
http://runeberg.org/anrep/3/0056.html

Genealogiska Samfundet i Finland – Genos
http://hem.passagen.se/jonar242

European Royalty and Nobility- Europeiska kungligheter och adel
http://worldroots.clicktron.com/go?royal/royal00.htm

Skånska slott och herresäten
http://worldroots.clicktron.com/go?royal/royal00.htm

VEBIX Slottsguide – svenska slott och herresäten
http://www.vebix.com/slottsguide

Nättidningen RÖTTER- för dig som släktforskar.
http://www.genealogi.se/links.htm

International Civic Heraldry- Internationell heraldik
http://www.ngw.nl/indexgb.htm

Populär Historia- Tidskriftens hemsida
http://www.pophist.se/bindex.htm

Misterhults församling för hyra av brudkrona
http://www.misterhult.se

Mesa Verde
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mesa_Verde nationalpark