Släktföreningen
Ätterna Nordenskiölds Släktförening  bildades 1928, då de första stadgarna antogs. Släktföreningen representerar de 5 på Riddarhuset introducerade ätterna; Nordenskiöld, Nordenskjöld, Nordensköld och von Nordenskjöld.

Läs stadgarna här

Syfte
Släktföreningen främsta ändamål är – enligt stadgarna § 1 – att stärka släktbanden och tillvarata gemensamma intressen genom att:

  • främja kontakten mellan släktens alla medlemmar med olika aktiviteter

  • utforska släktens historia och göra den känd för släktmedlemmarna

  • äga och förvara allt slags betydelsefullt material som belyser släktens historia

  • vårda släktens gravar samt andra befintliga och framtida släktminnen i den omfattning som är lämplig.

Medlemskap
Ätterna Nordenskiölds släktförening är - enligt stadgarna § 2- öppen för:
a) varje myndig manlig eller kvinnlig medlem av de fem på Svenska Riddarhuset introducerade ätterna Nordenskiöld, Nordenskjöld och Nordensköld
b) barn till medlem enligt a)
c) maka/make, sambo eller änka/änkling till medlem enligt a)

Personer som inte är berättigade till inträde enligt § 2, men som vill stödja släktföreningen och få information om föreningens verksamhet, kan bli stödjande medlem.
Styrelsen kan låta kalla medlem som visat ett starkt intresse för släkten eller som har gjort betydande insatser för släktföreningen. Stödjande medlem och kallad medlem har inte rösträtt

Medlemsavgifter
Medlemsavgiften är fr.o.m. 27/10 2018
200 kr = avgift för 1 års medlemskap (över 18 år)
1000 kr = avgift för ständigt medlemskap (engångsbelopp)

Medlemsavgiften betalas in via bankkonto: SEB 5201 8341 1072. OBS! Glöm inte att uppge fullständigt namn på samtliga personer som ni betalar för. Medlemsavgifterna är mycket viktiga för släktföreningens intäkter och styrelsen ber därför er som ännu inte har betalt den årliga medlemsavgiften att göra det så snart som möjligt.

Kontaktperson för medlemsavgifter: styrelsens kassör Lollo Nordenskjöld, e-post: lollo@nordenskjold.se