Ätterna Nordenskiölds släktförening som samlar ätterna Nordenskiöld, Nordenskjöld, Nordensköld och von Nordenskjöld bildades 1928, då även de första stadgarna antogs.

Styrelsens ordföranden har varit/är:

Friherre Gustaf Henrik Nordenskiöld - 1928 – 1932

Överste Erik Nordenskjöld, 1932 – 1944

Friherre Henrik Nordenskiöld, 1944 – 1949

General Bengt Nordenskiöld, 1949 – 1967

Direktör Gustaf Nordenskjöld, 1967 – 1980

Civilingenjör Christer Nordenskjöld, 1980 – 1982

Direktör Otto Nordenskiöld, 1982 – 1986

Överste Dag Nordenskjöld, 1986 – 1991

Friherre Carl Nordenskiöld, 1991 – 2006

Generaldirektör Louise Nordenskiöld, 2006 - nuvarande