Traditionen att använda brudkrona vid bröllop börjar återigen bli modern och är mer vanlig nu än under se­nare hälften av 1900-talet. De flesta kyrkor har åtminstone en krona att låna sina blivande brudar.

 Inom släkten Nordenskiöld finns två olika brudkronor som kan användas vid bröl­lop.

1. Knut Nordenskjölds brudkrona
Den ena brudkronan är ritad av slottsarkitekten Knut Nordenskjöld. Läs mer om Knut i släktföreningens Julbrev 2013. Av gamla släktproto­koll framgår att Knut fick i uppdrag att rita en brudkrona åt släktförenin­gen och att styrelsen var nöjda med förslaget, men tveksamma till kost­naden. Knut bad då silversmeden Er­ik Fleming (1894-1954, grundare av Atelier Borgila) som han var bekant med att tillverka kronan, vilket Fleming gjorde till ett betydligt lägre pris än flera an­dra tillfrågade silversmeder. Flem­ing menade att kronan var så snygg att han gärna ville göra den. När sty­relsen ändå tvekade, bestämde sig Knut för att stå för hela kostnaden och skänkte kronan till släktförenin­gen 1947.

Till kronan hör en “gäst­bok” som tecknas av de brudar som använder kronan, hittills 22 st. Den första i raden var Knuts svärdotter Karin Schlyter som 1947 gifte sig med Knuts son Göran i Lidingö kyrka och den senste är Karin Malmström som 1999 gifte sig på Varbergs fästning med Per Sand­kull, son till Anna Nordenskjöld Sandkull. Andra som kan nämnas är Ulla Sedström gift 1952 med Erland Nordenskiöld i Lidingö kyrka, Barbara Bülow gift 1964 med Hans Nordenskjöld i Särö Kyrka, Agneta Norden­skjöld (sondotter till Knut) gift 1971 med Crister An­karcrona i Kungs Barkarö kyrka och Karin Lindberg gift 1986 med Stefan Nordenskjöld i Vaxholms kyrka.

Brudkronan förvaras på Riddarhuset som också har nyckeln till den box som den ligger i. För att låna kronan, kontakta Släktföreningens ordförande via e-post: styrelsen@nordenskiold.se

2. Misterhults brudkrona
Den andra brudkronan skänktes 1894 av Ottonie Nor­denskjöld till Misterhults församling. Brudkronan är i förgyllt silver med en slät kronring med påskruvade sil­verinfattade diamantslipade vita glasstenar, mellan vil­ka hänger silverfestoner. Ornamentformade ståndare fastskruvade i kronringen pryder denna. Varannan med lövornament och hängande silverinfattad dropp-formslipad glassten, varannan kröns av tre infattade slipade glasstenar. På brudkronan finns följande in­skription: Gåva till Misterhults församling af fru Otton­ie Nordenskjöld på Fårbo år 1894.

Kronan förvaras i Misterhults kyrka i ett kopparskrin med gångjärnför­sett överfalsat lock och ledat mässingshandtag.  För lån av kronan, kontakta församlingsexpedi­tionen via e-post: misterhults.forsamling@svenskakyrkan.se. Församlingen lånar gärna ut brudkronan, men vill helst diskutera bästa möjliga ”transportsätt” för att minimera risken att något skulle hända den.