Ätterna Nordenskiölds släktförening arrangerar olika resor för släktmedlemmarna till platser och gårdar med anknytning till släkten Nordenskiöld.

2018 anordnades en släktresa till Svalbard 10-18/juni som blev mycket uppskattad av alla deltagare.

För tillfället finns inga aktuella resor. 

Styrelsen planerar hösten 2019 en släktresa med buss och övernattning till några av de herrgårdar och säterier som ägts och brukats av viceamiralen Otto Henric Nordenskjöld och hans ättlingar. Inbjudan och mer information kommer när detaljerna är klara.

Styrelsen planerar också en släktresa till Jokkmokk för att delta som åskådare vid Nordenskiöldsloppet 2020. Här blir det flyg till Luleå/Kallax flygplats och därefter buss till Jokkmokk med två övernattningar. Inbjudan och mer information kommer när detaljerna är klara.