Ätterna Nordenskiölds släktförening arrangerar olika resor för släktmedlemmarna till platser och gårdar med anknytning till släkten Nordenskiöld. Aktuella resor är nu:

GRÖNLAND 2018
Släktresa till Grönland 4-14 augusti 2018 med fartyget Freya. Här finns platser kvar!

Åk med till ett spännande resmål och världens största ö. Grönland är beläget nordost om Kanada, cirka 70 mil från Nordpolen. Öns yta täcks till stor del av inlandsis, men trots det kom de första vikingarna till Grönland redan för c:a 1000 år sedan och kallade det Grönland. Upplev häpnadsväckande naturupplevelser, jaga myskoxar, fiska och koppla av huvudstaden Nuuk och se platserna som Adolf Erik Nordenskiöld upptäckte.

Adolf Erik Nordenskiöld gjorde flera expeditioner till Grönland, bl.a. 1870 då han vid Ovifak på Diskoön upptäckte 15 block av nickelhaltigt järn. Det största blocket som vägde omkring 22 ton finns numera på Naturhistoriska riksmuseet. 1883 gjorde han ytterligare en expedition, nu till Grönlands inland där han hoppades finna isfri mark bortom inlandsisen, vilket han ju dock inte gjorde eftersom det inte finns.

Fartyget MS Freya ett fint och användbart expeditionsfartyg. Med en maskinstyrka på 1360 HP, högsta isklass och certifikat för obegränsad fart, kan hon göra det mesta. Inför säsongen 2017 får hon ytterligare sex dubbelhytter och räknar med en kapacitet på 20 passagerare och 2 staff. 

Reseledare är Carl Nordenskiöld, medlem i svenska polarklubben och som själv varit i Arktis och Grönland ett flertal gånger.
För anmälan och mer information: info@nordenskiold.se
Läs mer om resan, priser och resrutt här
Läs mer om fartyget MS Freya
Läs mer om charterbolaget Master Mariner AB

SVALBARD/SPETSBERGEN 2020
Släktresa till Svalbard/Spetsbergen 4-14 augusti 2020. Här finns platser kvar!

Svalbard är en avlägsen värld med mäktiga glaciärer, vilda bergsmassiv och rikligt djurliv, har lockat många upptäckare till sig. Vår anfader Adolf Erik Nordenskiöld gjorde flera vetenskapliga expeditioner till Svalbard och Spetsbergen 1858-1873, innan han blev den förste att segla genom Nordostpassagen. Adolf Erik utforskade stora delar av Nordaustlandet och blev också den förste polarforskaren att övervintra på Svalbard. Rester av övervintrings-huset Polhem i Mosselbukta och Svenskhuset finns fortfarande kvar. Om vädret och isen tillåter så kommer vi att besöka de platser som Adolf Erik och andra polarfarare som t.ex. S.A. Andreé gjorde berömda. 

Fartyget MS Origo är ett traditionellt fartyg. Hon byggdes 1955 på Finnboda varv i Sverige, för Svenska Sjöfartsverkets räkning. Som isförstärkt lotsfartyg och fyrvaktsfartyg, tjänstgjorde hon troget för Svenska Sjöfartsverket fram till 1983, då hon såldes och chartrades ut som skolfartyg. I början på 90-talet renoverades fartyget varsamt och byggdes om till passagerarfartyg med plats för 24 passagerare. Sedan dess har hon gjort kryssningar i de Arktiska farvattnen runt Svalbard varje sommar. M/S Origo är trots sin gammaldags charm, utrustad med den senaste navigations- och säkerhetsutrustningen. 

För anmälan och mer information: info@nordenskiold.se
Läs mer om resan, priser och resrutt här
Läs mer om fartyget MS Origo
Läs mer om charterbolaget Master Mariner AB

SVALBARD/SPETSBERGEN 2017
Släktresan till Svalbard/Spetsbergen 14-21 augusti 2017 med fartyget Origo är fullbokad. Ta chansen att ändå se denna magiska plats genom att följa med på den resa som anordnas 2020, se ovan.