Ätterna Nordenskiölds släktförening arrangerar olika resor för släktmedlemmarna till platser och gårdar med anknytning till släkten Nordenskiöld.

2018 har en släktresa till Svalbard 10-18/juni just avslutats.

För tillfället finns inga aktuella resor.