Släktmöten
Släktföreningens släktmöten är Ätterna Nordenskiölds Släktförenings högsta beslutande organ och de hålls normalt var tredje år. Hämta gärna protokoll och parentationer från de senaste släktmöten, i Pdf-format.

Släktmötet 2018
Detta släktmöte som hölls den 27 oktober sammanföll också med släktföreningens 90-årsjubileum och firades därför med ett särskilt jubileumsprogram dagen efter.Det blev förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar ett mycket uppskattat föredrag om Nordenskiöldsloppet av Lennart Larsson som är loppets tävlingsledare och släktmedlemmen Richard Sylwander som har kört loppet alla de tre år som loppet har anordnats i modern tid. Sedan avnjöts en sittande tre rätters jubileumsmiddag i Lantmarkalksalen med efterrätt och kaffe i salongerna. Ett bildspel från den senaste släktresan till Svalbard visades under kvällen i stensalen. Dagen efter den 28/10 arrangerades ett särskilt jubileumsprogram på Etnografiska museet om Adolf Erik Nordenskiöld och hans son Gustaf och deras expeditioner.
Protokoll2018
Parentation2018

Släktmötet 2015
Programmet för släktmötet 2015 innehöll bl.a. ett spännande föredrag på temat ”Erland Nordenskiöld, vetenskapsmannen” av Adriana Muñoz, intendent för samlingarna vid Världskulturmuseet i Göteborg.  Vidare informerade Fred Goldberg om den resa till Svalbard/Spetsbergen i Adolf Erik Nordenskiölds fotspår som släktföreningen planerar till 14-20 augusti 2017. På dagordningen stod också föreningens årsmötesförhandlingar med den sedvanliga parentationen, förevisning av släktföreningens nya hemsida och släktträdet MyHeritage samt guidning på Riddarhuset. Släktmötet avslutades med en god buffémiddag i Lantmarskalksalen samt vidare trevliga samtal till kaffet i salongerna.

Protokoll2015
Parentation2015

Släktmötet 2012
Släktmötet 2012 hölls lördagen den 27 oktober 2012 på Riddarhuset – 115 år sedan det första Nordenskiöldska släktmötet, som hölls 1897 också då på Riddarhuset. Släktmötet innehöll bl.a. ett föredrag av Mikaela Lodén, kanslist på Riddarhuset som talade om ”Adelns betydelse förr och idag”. I Stenhallen visades en unik utställning av några släktens mer bemärkta konstnärer – Gustaf Nordenskiöld, Christina Nordenskiöld, Annika Nordenskiöld och Petrus Bergstrand – som alla, men på olika sätt inspirerats av Adolf Eriks resor i Arktis. Vidare presenterades hur man lägger in uppgifter i det nya släktträdet i det webbaserade programmet MyHeritage. Gruppfotografering i stora trappan gjordes och därefter intogs en gemensam middag med mycket trevlig samvaro.

Protokoll2012
Parentation2012

Släktmötet 2009
Släktmötet 2009 hölls lördagen den 17 oktober 2009 på Riddarhuset i Stockholm.
Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar presenterade Nordenskiöld-experten Fred Goldberg en föreläsning om ”the Nordenskiöld Dynasty” och visade många unika bilder, inte minst från Adolf Erik Nordenskiölds tidiga expeditioner till Arktis.Efter sedvanlig gruppfotografering intogs en en gemensam middag med dans och trevligt umgänge.

Protokoll2009
Parentation2009

Släktmötet 2006
Släktmötet 2006 hölls lördagen den 28 oktober 2006 på Riddarhuset i Stockholm. 
Med hjälp av dataprojektor visade styrelsen de olika delarna av släktföreningens nya hemsida och förslag på innehåll. Gruppfotografering gjordes utomhus och därefter avnjöts en middagsbuffé och senare kaffe och småprat i salongerna.

Protokoll2006
Parentation2006