Genom de årliga julbreven sammanfattar styrelsen några av det gångna årets händelser och ger information om släktens medlemmar och om vad i övrigt som kan vara av intresse för ätterna Nordenskiöld. Varje upplaga innehåller dessutom en eller ett par artiklar om någon intressant släktmedlem.

Nedan finner ni en sammanfattning av huvudinnehållet i de olika julbreven:

Julbrevet 2018
Innehållet i detta julbrev handlar mest om släktmötet som hölls i oktober 2018 och som sammanföll med släktföreningens 90-årsjubileum. Vi berättar vidare om en kommande utställning under våren 2019 på Marinmuseum i Karlskrona, där amiralen Otto Henrik Nordenskjöld har valts ut att representera sjöofficerens perspektiv under 1700-talet. Julbrevet presenterar också en biografi om Rosa Nordenskjöld (1890-1950)som sammanställts av Arend Wallenquist.
Hämta julbrev 2018

Julbrevet 2017
Årets julbrev bjuder bl.a på en dagbok från släktresan "Nordenskiöld Polar History Expedition" som gjordes augusti 2017 till Svalbard/Spetsbergen där 25 Nordenskiöldare deltog. Vi skriver också om Nordenskiöldsloppet - 22 mil - som kördes i Jokkmokk för andra gången i modern tid. Vidare presenteras släktföreningens ekonomi och en enkät som gjorts kring vad andra släktföreningar inom Riddarhuset tar ut för slags medlemsavgifter. Här kan ni också läsa en förklaring till begreppet "släktens huvudman".
Hämta julbrev 2017

Julbrevet 2016
I år skriver vi bl.a. om Bertil "Nocke" Nordenskjöld, Djurgårdens fotbollslegend. Bertil var en svensk landslagsman, lagkapten, olympier och en av Sveriges största fotbolls- och ledarlegender genom tiderna.Som svensk amatörfotbollsspelare (försvarare) är han en av de tre Djurgårdsspelare som vunnit flest SM-guld i fotboll. Vi berättar också om Nordenskiöldsloppet, som blev en succé när det anordnades i Jokkmokk 2016. Den 15 april 2017 kommer de startande för 2:a gången i modern tid ge sig av från Jokkmokk i världens längsta och tuffaste skidtävling.
Hämta julbrev 2016

Julbrevet 2015
Detta år presenteras friherren och amiralen Carl Reinhold Nordenskjöld - hans liv, familj och karriär. Han tjänstgjorde bl.a. på HMS Victory, Nelsons flaggskepp. Vi skriver också om HMS Nordenskjöld, en fregatt i svenska flottan, som uppkallades efter Carl Reinholds pappa, viceamiralen Otto Henrik Nordenskjöld. En rolig nyhet vi nämner är att Nordenskiölds-loppet - världens längsta och tuffaste skidtävling- som initierades av Adolf Erik Nordenskiöld återuppstår efter 132 år.
Hämta julbrev 2015

Julbrevet 2014
Här skriver vi om ” Mr Åre” – Bibbo Nordenskiöld, mannen som satte skidorten Åre på kartan samt om de sk. Nordenskiöldska järnmeteroiterna från Adolf Erik Nordenskiölds Grönlandsexpedition. Vi har också med ett avsnitt om Otto Nordenskiöld som var ordförande i TCO och därefter chef för Sveriges Radio AB under åren 1970 till 1978. Som vanligt informerar vi också om föreningen och vår verksamhet.
Hämta Julbrev 2014

Julbrevet 2013
I detta julbrev får ni stifta bekantskap med två släktprofiler som inte är så kända; dels guldmakaren och nybyggaren August Nordenskjöld och dels arkitekten och kyrkobyggaren Knut Nordenskjöld. Vi bjuder också på en redogörelse från vår mycket lyckade släktresa till Frugård i Finland som vi gjorde i september 2013.
Hämta Julbrev 2013

Julbrevet 2012
Här skriver vi bl.a. om om det skidlopp som Adolf Erik Nordenskiöld arrangerade 1884 för att visa samernas förmåga att klara långa sträckor i snabb takt på skidor. Vi ger också en resumé från släktmötet 2012 som hölls precis 115 år efter det första Nordenskiöldska släktmötet 1897, också det på Riddarhuset.
Hämta Julbrev 2012

Julbrevet 2011
Detta julbrev bjuder på två spännande och starka kvinnor i olika generationer – Hedvig Eleonora Nordenskiöld (1756 -1833) och Olga Nordenskiöld (1897-1959). Avsnittet om Olga är skrivet av Christina Nilsson, barnbarn till Olga och Erland. Mariella Kotur, en ung lärarstudent vid Stockholms universitet, har skrivit en B-uppsats om korrespondensen mellan Hedvig Eleonora på Frugård och hennes son Otto Gustaf, som ger ger en intressant inblick i hur relationen mellan mor och son kunde se ut på 1800-talet.
Hämta Julbrev 2011

Julbrevet 2010
Här ges en förklaring till släktens olika vapensköldar och vad som utmärker respektive vapensköld. Vi presenterar också en av våra släktingar Magnus Nordenskjöld, läkare och forskare i klinisk genetik vid Karolinska Institutet. I innehållet finns dessutom information om det webbaserade system ”My Heritage”, som styrelsen valt för vårt släktregister och släktträd.
Hämta Julbrev 2010

Julbrevet 2009
Julbrevet 2009 handlar bl.a. om släktmötet 2009 och om märkesåret 1809 som innebar att över 600 år av riksgemenskap mellan Sverige och Finland upphörde och vad detta innebar för släkten Nordenskiöld.
Hämta Julbrev 2009

Julbrevet 2008
I julbrevet 2008 presenteras två släktgårdar – Dalbyö och Fårbo. Ni får också stifta bekantskap med konstnären Anna Nordenskiöld och hennes verk. Vi berättar om släktmötet 2009 och om Ola Skinnarmo som inbjudits att berätta om sin senaste expedition som han gör 2009 i Adolf Erik Nordenskiölds fotspår.
Hämta Julbrev 2008

Julbrevet 2007
I detta julbrev skriver vi om Gustaf Nordenskiöld, som utforskade klippboningarna i den amerikanska nationalparken Mesa Verdes. Här ges också ett porträtt av den nyligen avlidne Kjell Nordenskiöld, den svenske diplomaten som kom att få Kenya som sitt hemland. Vidare presenteras den unga regissören Jonna Nordenskiöld samt formgivaren och konsthantverkaren Gustaf Nordenskiöld.
Hämta Julbrev 2007

Julbrevet 2006
Julbrevet 2006 ägnas åt slaget vid Hogland och amiralen Otto Henrik Nordenskjöld som vann stor berömmelse för sin insats vid detta kända sjöslag. Hans insatser medverkade i hög grad till att det sk. ”Viborgska gatloppet” efter slaget vid Hogland fick ett lyckligt slut för den svenska flottan.
Hämta Julbrev 2006

Julbrevet 2005
Här presenteras det Nordenskiöldska släktgodset Frugård i den finska socknen Mäntsäalä. Här finns också den ätten Nordenskiölds familjegrav, där totalt 22 medlemmar av familjen Nordenskiöld vilar. I detta julbrev porträtteras också chefen för Flygvapnet, general Bengt G:son Nordenskiöld, det svenska flygvapnets fader.
Hämta Julbrev 2005

Julbrevet 2004
Här skriver vi om friherrebrevet för den friherrliga ätten 357 Nordenskjöld som finns bevarad i Riddarhusets arkiv och om Nordenskiöld samfundets besök på Dalbyö. Vi recenserar också boken ”För segel till Antarktis – i Nordenskjölds kölvatten 100 år senare” som beskriver den svenska expeditionen 2002 som seglade från Sydamerika till Antarktis i Otto Nordenskjölds fotspår.
Hämta Julbrev 2004