Nordenskjöldska gården är såld

Den s.k. Nordenskjöldska gården i Karlskrona är såld av Svenska Kyrkan. Gården som består av  totalt fem fastigheter ligger i kulturkvarteret Bonde i Karlskrona har tidigare ägts av Svenska kyrkan, som uppger att orsaken till försäljningen är att man behöver få in pengar för att kunna rusta upp kyrkorna i kommunen. På gården hänger fortfarande porträtten av Axel Gustaf Nordenskjöld och Julia Maria - hans hustru,

Det Nordenskjöldska huset är en hörnfastighet mot Amiralitetsparkens nordvästra del som fram till i början av 1970-talet hyste Blekinge Museum. Huvudbyggnaden av tegel och putsat i lejongult uppfördes 1794 och gårdshuset troligen på 1790-talet. 1971 blev Nordenskjöldska gården byggnadsminne.

Gården ägdes och beboddes av Axel Gustav Nordenskjöld (amiralens yngste son) och hans hustru Julia Maria f. Falkman. I gården finns också två porträtt av Axel Gustav och Julia Maria som Christina Nordenskjöld Liljegren donerade 2011. Makarna Nordenskjöld ligger begravda i Karlskrona.


Läs här ett utdrag ur Thure Gustaf Nordenskjölds memoarer (1873-1946) - Axel Gustav var hans farfar och Otto Henrik hans farfars far - där han beskriver sina besök hos sina farföräldrars hem i Karlskrona.

https://static1.squarespace.com/static/560c33c9e4b09eceea214686/t/565c6b0ae4b05e0c71cfd546/1448897290084/Den+Nordenskjöldska+gården.pdf